Informatie voor scholen

Als één van uw leerlingen mee wil met Masterskip, wilt u uiteraard weten meer weten over het onderwijsprogramma en hoe we samenwerken met uw school. In de onderwijsbrochure onder aan deze pagina kunt u meer lezen over Masterskip.

 

 

Toestemming

Wij maken goede afspraken met afdelingsleiders en mentoren om de leerling een goede leerervaring te geven. Wij varen met gekwalificeerde docenten en de leerlingen volgen het programma van hun eigen school met behulp van planners. Uitgesproken toestemming van de school is noodzakelijk voor deelname van een leerling aan één van onze reizen.

 

 

Docenten

Ons docententeam bestaat uit eerstegraads opgeleide docenten in de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. De docenten kunnen exacte vakken in de context van de wereld van nu en het schip plaatsen en dragen hun enthousiasme voor wetenschap en techniek op de scholieren over. Op de Caribische reizen in 2019-2020 wordt het team aangevuld met een geschiedenis (reis 02) en een economie (reis o3) docent.

 

 

De voorbereiding van de reis

De leerlingen krijgen zes weken voor vertrek een plan van aanpak (studiewijzer) toegestuurd om samen met hun docenten een studieplanner te maken voor 5-6 weken. De leerlingen sturen hun plan van aanpak uiterlijk één week voor vertrek naar Masterskip.

Vanaf 4 weken voor aanvang van de reis neemt de onderwijscoördinator van Masterskip contact op met de school, met het verzoek om de leerling te helpen zijn of haar plan van aanpak in te kunnen vullen en de toetsen voor te bereiden en mee te geven.

 

 

Het onderwijsprogramma aan boord

Gedurende zes dagen per week doen alle leerlingen van 8.00 tot 11.00 zelfstudie, gevolgd door een optioneel uur tot 12.00 uur. Hierbij is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Onze docenten zijn tijdens de zelfstudie beschikbaar om te helpen met vragen en problemen die leerlingen tegenkomen tijdens het maken van hun schoolwerk. In de middag worden centrale lessen gegeven, excursies gedaan en krijgen de leerlingen sailtraining. Eén keer in de week zijn er mentorgesprekjes om de voortgang van de leerresultaten per leerling te bespreken en indien nodig bij te sturen. Daarnaast besteedt de mentor in de mentorgesprekken ook aandacht aan de leerdoelen en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

 

 

Toetsen

Wij adviseren dat er 4-6 toetsen worden meegenomen. Als de toetsen in een dicht geniete envelop worden meegegeven dan kunnen de toetsen aan boord worden gemaakt. Op zaterdagochtend is het toetsdag en worden de toetsen in 1 of 2 ruimtes afgenomen. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht van docenten. De datum waarop de toets wordt afgenomen hoeft niet dezelfde te zijn als op school, er is tijdsverschil en als hij/ zij zeeziek is gaat het niet. Op de oceaan hebben we geen internetverbinding, dus een leerling kan geen contact hebben met klasgenoten.

 

 

De centrale lessen

In de middag worden er zogenoemde centrale lessen gegeven. Deze sluiten aan op de lesstof van de leerlingen, maar ook op de reis. De Wylde Swan is ons klaslokaal! De lessen behandelen onderwerpen van de vier bètavakken en zijn verbredend en soms verdiepend. Bij voorkeur wordt de samenhang tussen de natuurwetenschappelijke vakken zichtbaar gemaakt. Het is heel leuk om leerlingen iets te vertellen over onderwerpen die ze niet direct op school krijgen, zoals bijvoorbeeld meteorologie, sterrenkunde, astronavigatie, ecologie en plastic afval in de oceaan. Op deze manier zijn er legio mogelijkheden om leerlingen te inspireren op het gebied van wetenschap en techniek.

 

 

Hoe speelt Masterskip in op verschillende schoolniveaus?

In een groep kunnen leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo en zitten. Onze docenten zijn in staat om op die verschillen in te spelen. Dit geldt zowel voor het begeleiden van het huiswerk als voor de inhoud van de centrale lessen.

 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met één van onze onderwijscoördinatoren!

 

Brochure voor scholen