Stichting Masterskip Wylde Swan

Lees meer

De stichting

Stichting Masterskip Wylde Swan stelt zich ten doel levens verrijkende ervaringen in combinatie met hoogwaardig onderwijs, ten behoeve van de maatschappelijke, sociale en technische ontplooiing van jongeren, te ontwikkelen en breed toegankelijk te maken.

Stichting Masterskip Wylde Swan wil leidend zijn in vernieuwend onderwijs aan boord, aansluitend op hedendaagse maatschappelijke inzichten. De stichting ontwikkelt aan boord-programma’s waar jongeren sterker van groeien, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden mee vergaren en die hen intellectueel uitdagen.