Vrouwen in de top bij Tall Ship Wylde Swan

“Men gelooft niet direct dat ik de kapitein ben”

 

Per 1 juni is bij de  Wylde Swan 50% van de officieren een vrouw. Uniek!  Het is bijzonder dat in een traditionele branche als de tallships deze omwenteling wordt ingezet. En wij zijn trots dat wij een vrouwelijke kapitein en stuurvrouw tot onze vaste bemanning mogen rekenen.

 

Kapitein Ruth Giesen: ”Voor mijzelf is het niet bijzonder dat ik, als vrouw, kapitein ben. Ik ben nu vijf jaar aan het werk als schipper op grote zeilschepen. Maar de buitenwereld kijkt er soms nog even vreemd van op. Zeker op de afgelegen eilanden waar we met de Wylde Swan komen gelooft men niet direct dat ik de kapitein ben.”

 

De kapitein is aan boord van een schip de gezagvoerder en daarmee de eindverantwoordelijke aan boord. Zij houdt overzicht over alles wat zich op het schip afspeelt. Belangrijke aspecten hierbij zijn communicatie en veiligheid. De kapitein legt verantwoording af aan de autoriteiten en de rederij. De stuurman of -vrouw is één van de officieren en treedt op als plaatsvervanger van de kapitein. Bij de Wylde Swan is de eerste stuurman onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van de deckcrew, routeplanning & navigatie en contact met de autoriteiten.